Hôm nay là ngày 11/05/2016

Thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ

Có rất nhiều văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể việc thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ được quy định trong Điều 10 – Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẽ – Số: 39 /2009/TT-BXD ký ngày 09 tháng 12 năm 2009.

Trong Điều 10 có nêu rõ:

1. Việc phá dỡ công trình xây dựng cũ khi có nhu cầu phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Việc phá dỡ công trình phải do đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Đơn vị cung cấp dịch vụ phá dỡ công trình phải thực hiện theo phương án phá dỡ đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình liền kề, lân cận.

Phá dỡ công trình xây dựng cũ

Dịch vụ thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ

b) Phương án phá dỡ công trình phải thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang – thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

c) Trước khi phá dỡ, đơn vị phá dỡ phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ công trình liền kề, lân cận biết.

d) Việc phá dỡ phải được giám sát để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

2. Khi có nhu cầu di dời công trình xây dựng cũ để xây dựng nhà ở, chủ nhà và chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định tại Điều 85 của Luật Xây dựng và có trách nhiệm thuê tổ chức, cá nhân lập phương án di dời. Tổ chức di dời công trình phải có đủ điều kiện năng lực quy định tại Điều 8 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng”.

Năng lực thi công phá dỡ công trình

Năng lực thi công Phá dỡ công trình

Khuyến khích chủ nhà và chủ đầu tư thực hiện chế độ giám sát di dời công trình cũ.

Nội dung về  Điều 8 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009:

a) Năng lực hành nghề phá dỡ công trình xây dựng cũ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị thi công.

b) Kinh nghiệm hoạt động thể hiện qua năng lực quản lý và kết quả công việc đã thực hiện của tổ chức.

c) Khả năng tài chính, lực lượng lao động, thiết bị thi công thực có của tổ chức hoặc do tổ chức thuê để thực hiện theo yêu cầu của công việc hoặc gói thầu.

Tóm tắt: Với các công trình xây dựng cũ cần phá dỡ cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép và thi công theo đúng quy định của nhà nước. Chủ đầu tư cần chọn Nhà thầu phá dỡ công trình đủ năng lực để thi công đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng cho công trình. Các bạn có thể tham khảo về phương án thi công và những thủ tục cần thiết để phá dỡ công trình cũ khi gửi email về Công ty phá dỡ công trình Tân Minh Dũng phadocongtrinh.org@gmail.com.

Speak Your Mind

*