Hôm nay là ngày 11/07/2013

Phá dỡ nhà xưởng cũ

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hàng trăm công ty xí nghiệp mọc lên mỗi năm, hàng ngàn xí nghiệp sửa chữa mở rộng sản xuất. Đối với những công trình nhà xưởng thép tiền chế được lắp dựng đúng tiêu chuẩn về chất lượng thì có thể tháo dỡ nhà xưởng đó di dời sang vị trí cần lắp dựng mới. [Read more...]