Hôm nay là ngày 17/07/2013

Phá dỡ nhà cũ tại TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đầu tàu của vùng kinh tế phía Nam. Hàng năm có hàng ngàn căn nhà được mọc lên và hàng trăm căn chung cư, nhà dân bị phá dỡ để lấy diện tích cho dự án. Nhưng việc xây dựng chưa được quy hoạch cụ thể trước năm 2000 dẫn đến tình trạng công trình xây dựng tràn lan, không kiểm soát được. [Read more...]

Phá dỡ nhà cũ

Phá dỡ nhà cũ là công việc đập bỏ, dọn dẹp và chuẩn bị mặt bằng đủ tiêu chuẩn cho xây dựng công trình mới. Việc phá dỡ nhà cũ thường được thực hiện tại các khu vực quy hoạch, hay việc phá dỡ bắt buộc đối với các công trình đã xuống cấp, không đủ điều kiện sinh sống. [Read more...]