Hôm nay là ngày 18/07/2013

Thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ

Có rất nhiều văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể việc thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ được quy định trong Điều 10 – Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng nhà ở riêng lẽ – Số: 39 /2009/TT-BXD ký ngày 09 tháng 12 năm 2009. [Read more...]