Hôm nay là ngày 05/07/2013

Phá dỡ nhà cũ

Phá dỡ nhà cũ là công việc đập bỏ, dọn dẹp và chuẩn bị mặt bằng đủ tiêu chuẩn cho xây dựng công trình mới. Việc phá dỡ nhà cũ thường được thực hiện tại các khu vực quy hoạch, hay việc phá dỡ bắt buộc đối với các công trình đã xuống cấp, không đủ điều kiện sinh sống. [Read more...]

Tháo dỡ nhà xưởng cũ

Với sự gia tăng của giá vật liệu xây dựng như tôn, thép… khiến cho chi phí lắp dựng một nhà xưởng mới là rất tốn kém thì việc tận dụng lại những nhà xưởng đang còn khả năng sử dụng là hướng đi đúng và hiệu quả nhất cho các công ty xí nghiệp. [Read more...]